Organizacja przedszkola 

  • Praca wychowawczo-dydaktyczna realizowana jest na podstawie aktualnego programu dla przedszkoli
  • Organizację pracy w ciągu dnia określają ramowe rozkłady dnia poszczególnych grup
  • Pracę dydaktyczno - wychowawczą organizuje się w oparciu o ramowy plan pracy przedszkola. Nauczyciele opracowują miesięczne plany
  • Dzieci otrzymują trzy posiłki w ciągu dnia : śniadanie, obiad, podwieczorek

 

 

Kadra pedagogiczna

Przedszkole zatrudnia nauczycieli, którzy ukończyli wyższe uczelnie pedagogiczne i posiadają rekomendacje do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Nauczycielki biorą udział w licznych kursach doskonalających, podnoszących kwalifikacje, korzystają z warsztatów metodycznych. Panie lubią pracę z dziećmi i posiadają predyspozycje do wykonywanego zawodu. Naszym zadaniem jest znalezienie drogi do każdego dziecka, pobudzenie jego zainteresowańi możliwości intelektualnych. Stosowane są twórcze i nowoczesne metody nauczania. Wychowawczynie otaczają troskliwą opieką każdego ze swych wychowanków i dbają o utrzymanie dobrego kontaktu z rodzicami dzieci. Jako nadrzędny cel stawiają szczęście i uśmiech każdego dziecka.