UWAGA !!! REKRUTACJA DO ŻŁOBKA 

 

 

Rekrutacja uczestników projektu będzie prowadzona od 01.08.2018 do 31.07.2020

Formularz rekrutacyjny należy składać w terminie 01.08.2018 do 10.09.2018 osobiście w Niepublicznym Żłobku Baśniowy Świat, mieszczącego się w Grabówce, przy ul. Szosa Baranowicka 55A,

osobiście w Biurze Projektu mieszczącego się w Białymstoku przy ul. Sosabowskiego 1, I piętro. za pomocą Internetu, przesyłając skan wypełnionego i podpisanego zgłoszenia na adres e-mail: sekretariat@basniowy-swiat.pl lub biuro@wrotabiznesu.com, faxem (85) 674 95 52 lub (85) 87 42 205.

 

Przy czym konieczne jest dostarczenie dokumentów w oryginale do końca procesu rekrutacyjnego. W przypadku osób niepełnosprawnych, po zgłoszeniu personel projektu sam odbierze dokumentację od uczestnika projektu.

UWAGA ZE WZGLĘDU NA PRZERWĘ WAKACYJNĄ!

w terminie 15-31.08.2018 dokumenty rekrutacyjne można składać osobiście wyłącznie do Biura Projektu, ul. Sosabowskiego 1, w Białymstoku WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT PROCESU REKRUTACJI I PROJEKTU UZYSKAĆ MOŻNA POD NR 882 467 136 LUB W BIURZE PROJEKTU http://www.wrotabiznesu.com FORMULARZ MOŻNA POBRAĆ W PRZEDSZKOLU LUB NA STRONIE http://www.wrotabiznesu.com/projekty-ue-2/basniowy_swiat/