Serdecznie zapraszamy rodziców/opiekunów prawnych dzieci w wieku do lat 3 do udziału w projekcie „Niepubliczny Żłobek Baśniowy Świat” w Grabówce, ul. Szosa Baranowicka 55A

Rekrutacja trwa od 01.08.2018 do 10.09.2018

Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej II – Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie.2.2 Działania na rzecz równowaga praca-życie w ramach RPOWP 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin realizacji Projektu 01.08.2018 do 31.07.2020

 

Projekt skierowany jest do rodziców/opiekunów prawnych pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 – powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dzieci (przebywających na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim) oraz rodziców/opiekunów prawnych pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 pozostających bez zatrudnienia ( bezrobotnych/nieaktywnych zawodowo/biernych zawodowo) planujących powrót na rynek pracy.

 

ZAPRASZAMY DO ZGŁASZANIA SIĘ WSZYSTKICH CHĘTNYCH!

Termin rekrutacji oraz regulamin i formularze rekrutacyjne zostaną już wkrótce udostępnione .

 

 

 

 

 

Przedszkole rozpoczęło rekrutację na rok szkolny 2018/2019

Warunki przyjęcia dziecka do przedszkola 

 

 • Dostarczona karta zgłoszeniowa - dostępna w przedszkolu 
 • Opłata wpisowego.
 • Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać na terenie placówki bądź telefonicznie (85) 674 95 50

 

 

WYPRAWKA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 • kapcie na zmianę
 • piżama - podpisana (gr. 3-latków i 4-latków)
 • pościel - podpisana (gr. 3-latków i 4-latków)
 • komplet ubrania na zmianę (majtki, skarpety, spodnie, podkoszulka,      bluzka)
 • ręczniczek do rąk 
 • szczoteczka do zębów - podpisana
 • pasta do zębów - podpisana
 • kubek - podpisany
 • strój gimnastyczny (gr. 5 i 6-latków)

 

NIE PRZYNOSIMY SŁODYCZY I NAPOJÓW NA TEREN PRZEDSZKOLA

 

Dysponujemy w pełni wyposażoną kuchnią dzięki czemu na miejscu będziemy przygotowywać pełnowartościowe posiłki dostosowane do potrzeb naszych dzieci.